Font Size Increase Font Size Reset Font Size Decrease Font Size

Regional site: Spanish

Regional site: SlovakianRegional site: PolishRegional site: GreekRegional site: FinnishInternational site

Home

Newsletter

Newsletters about legislative and promotional issues provided by NFC

BIOCLUS News

E-news bulletins provided by CERTH
Vitajte na stránke BIOCLUSU!

Projekt BIOCLUS je zameraný na trvalo udržateľné využívanie zdrojov biomasy a jeho cieľom je zvýšenie regionálnej konkurencieschopnosti a rastu v piatich európskych klastrových oblastiach: Stredné Fínsko, Navarra (Španielsko), Západné Macedónsko (Grécko), Slovensko a Wielkopolska (Poľsko).

 

Projekt BIOCLUS je financovaný z prostriedkov 7. RP EU pre výskum a technologický rozvoj. Projekt koordinuje Univerzita Aplikovaných Vied v Jyväskylä (JAMK), Fínsko.

Regionálne správy